top of page

Poniżej wskazana polityka prywatności dotyczy domen oraz pod-domen związanych monitglass oraz usług świadczonych przez Monit s.c. w związku z korzystaniem z powyższego portalu.

Polityka prywatności w zakresie danych osobowych dotyczy, wyłącznie osób, które dobrowolnie zgodziły się na przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z portalu monitglass lub jeżeli cel przetwarzania ich danych osobowych wynika z przepisów obowiązującego prawa.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych jest firma Monit s.c.

Administrator informuje, że ochrona danych wykorzystywanych w celu korzystania z portalu monitglass odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Podanie wszelkich danych osobowych ma charakter dobrowolny, może jednak być niezbędne do realizacji świadczonych przez portal usług.

W celu ochrony prawa do prywatności i dbałości o bezpieczeństwo przekazanych Administratorowi danych, używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Administrator informuje, że wszelkie dane osobowe podawane w formularzach wykorzystywanych na portalu monitglass uznawane są za poufne. Nie są one dostępne ani widoczne dla osób nieuprawnionych.

Mając na uwadze zasadę przejrzystości przetwarzania danych osobowych w poniższych postanowieniach pojęcie „Klient portalu” jest zastąpione określeniem „Klient” lub równoznacznym. Ponadto ilekroć w poniższych politykach jest mowa o „portalu” należy przez to rozumieć domeny oraz pod-domeny związane z 

§ 2 ADMINISTRATOR DANYCH

Dostarczając usługi związane z korzystaniem z portalu jesteśmy administratorem danych naszych klientów (tzn. również Twoich danych osobowych). Oznacza to, że pisząc wiadomość na naszej stronie będziemy mieli możliwość przetwarzania Twoich danych osobowych. Danymi niezbędnymi do świadczenia poszczególnych usług w związku z działalnością portalu są:

Twoje imię i nazwisko

Twój numer telefonu (komórkowego i/lub stacjonarnego)

Twój adres email lub inny wybrany sposób komunikacji elektronicznej

 

§ 3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Chcemy byś miał pewność, że dane osobowe, które nam przekazałeś są przetwarzane zgodnie z:

przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych

wdrożoną Polityką Prywatności

niezbędnym celem i zakresem wynikającym z zawierania, kształtowania, realizacji, zakończenia usług świadczonych w związku z prowadzonym portalem (w tym usług świadczonych droga elektroniczną),

zakresem i celem niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (zawsze prawnie usprawiedliwionych), na które Ty wyraziłeś zgodę pisząc wiadomość poprzez formularz kontaktowy.

ponad powyższe chcemy, byś miał świadomość, że przetwarzanie Twoich danych osobowych, nie będzie naruszało Twoich praw i wolności.

Każdy, kogo dane są przez nas administrowane ma prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych,

sprostowania swoich danych osobowych,

usunięcia swoich danych osobowych,

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu,

do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

W przypadku, gdy niezbędny jest Tobie kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w naszym przedsiębiorstwie, możesz skorzystać z formularza kontaktowego i przekazać nam swoje uwagi lub wnioski.

Chcemy, byś miał świadomość, że obowiązujące przepisy prawa pozwalają nam na przetwarzanie Twoich danych nawet po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody na ich przetwarzanie. W takich przypadkach dane będą tylko przetwarzane w zakresie potrzeb związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń przed sądem lub w sytuacji gdy przepisy prawa będą nas obligowały do ich przetwarzania. W pozostałym zakresie możesz być pewien, że szanujemy Twoją decyzję. Dane będą przetwarzane przez okres, przewidziany poszczególnymi przepisami prawa.

Jako administrator danych spoczywać mogą na nas pewne obowiązki, związane z udostępnieniem danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wychodząc naprzeciw potencjalnym unormowania, chcemy byś miał świadomość, że w takich przypadkach Twoje dane będą przez nas udostępniane np. organom ścigania.

Usunięcie Twoich danych osobowych może nastąpić zawsze, w tym celu powinieneś cofnąć zgodę lub wnieść prawnie dopuszczalny sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych.

Jako usługodawca i administrator nie udostępniamy przekazanych nam danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 4 PLIKI COOKIES

Serwis automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu firma Monit s.c.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w menu przeglądarki internetowej. Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługuje Monit s.c.

bottom of page